Dị thế chi vạn vật pháp tắc

0
145

Tên truyện: DỊ THẾ CHI VẠN VẬT PHÁP TẮC

Tác Giả: TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUA

Editor + Beta: Thủy Ngư

Nguồn: thuyngu.wordpress.com

Tình trạng: Hoàn (108 chương + 15 phiên ngoại)

Thể loại: Xuyên qua thời không, khoa học viễn tưởng, hiện đại mất quyền lực, cường cường, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Chu Ngự ┃Phối hợp diễn: Mặc Dạ, Ngô Vận, Chu Thanh, Lí Khiêm, Daniel, Hàn Lật Đẳng┃Cái khác: Thế giới khác, sinh vật biến dị.

Văn án

Bởi vì nghĩ cách hành động cứu viện mục tiêu không rõ mà Chu Ngự mất đi đồng đội, cũng từng bước tiếp cận trung tâm nghiên cứu của công ty tập đoàn Khóa Quốc sinh vật khoa học kỹ thuật Cự Lực.

Vì bảo hộ nhà thực vật học là em trai của anh – Chu Thanh, Chu Ngự tiếp nhận lời thuê của thế lực tập đoàn, bị phái đi vào thế giới song song – Nibelungen.

Nibelungen và thế giới của Chu ngự hoàn toàn bất đồng về hệ thống sinh vật, để sinh tồn được trong thế giới này, Chu Ngự phải tuân theo 3 cách trọng điểm sau:

Cách một, khi có dấu hiệu bị săn đuổi, tuyệt không được sợ hãi.

Cách hai, sinh vật càng đẹp càng nguy hiểm, không được tới gần, cũng không được tin tưởng.

Cách ba, không được bị màu sắc rực rỡ của sinh vật cấp S mê hoặc, chúng hiểu rõ đại não của con người, biết cách làm cho con người tâm động. Vĩnh viện nhớ kỹ, chúng nó không có tình cảm của con người, cũng không có tình yêu, bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ đối với chúng.

Cuối cùng: Chúc mọi người ở Nibelungen sống khoái hoạt.

Câu chuyện này không có bất kỳ hình thức cải biên nào hay đăng lại nào, với lại đây là chậm nhiệt văn.

Bí béo uyên bác, hoan nghênh các bạn cùng lọt hố ~

*Nibelungen trong tiếng Trung gọi là Ni Bá Long Căn theo nội dung trong truyện có nghĩa là không gian song song.


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73

CHƯƠNG 74

CHƯƠNG 75

CHƯƠNG 76

CHƯƠNG 77

CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 79

CHƯƠNG 80

CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 83

CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 85

CHƯƠNG 86 + 87 + 88 + 89 + 90

CHƯƠNG 91 + 92 + 93 + 94 + 95

CHƯƠNG 96 + 97

CHƯƠNG 98 + 99

CHƯƠNG 100

CHƯƠNG 101

CHƯƠNG 102 + 103

CHƯƠNG 104 + 105

CHƯƠNG 106 + 107

CHƯƠNG 108 (KẾT THÚC CHÍNH VĂN)

CHƯƠNG 109 + 110 + 111 + 112 + 113

CHƯƠNG 114 + 115 + 116 + 117 + 118

 

SHARE
Previous articleDị thế chi vạn vật pháp tắc - DTCVVPT – CHƯƠNG 114 + 115 + 116 + 117 + 118
Next articleGiang Đông Song Bích - GIANG ĐÔNG SONG BÍCH – 01

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI