Hậu ái

0
66

Hậu ái

Tác giả: Cố Sở

Editor: Thanh Thảo

Nguồn: superseme.wordpress.com

Thể loại: Chủ công, nhược cường, thụ sủng công, cổ đại, hoàng cung, ngược thân công, nam nam thế giới, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn.

Văn án:

Hắn thân là hoàng tử, yêu cậu, bảo vệ cậu. Thậm chí, vì cậu không tiếc giết cha đoạt vị. Chỉ là, hắn sẽ không biết, tất cả những chuyện này từ đầu đã nằm trong tính toán của người kia. — nhưng thật ra là ngọt.

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7 (HOÀN)

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI