Nhân viên phục vụ của tôi tại sao lại manh như vậy?

0
51

♫ Nhân viên phục vụ của tôi tại sao lại manh như vậy !!!

Tác giả: Tiểu Trì Tử

Edit: Muối (sieucapbaoboi.wordpress.com)

Văn án:

Chủ tiệm đẹp trai cao lãnh gặp phải nhân viên cửa hàng trung khuyển, câu chuyện sẽ phát triển như thế nào đây?

Nội dung nhãn mác: vui vẻ, oan gia, ngọt văn, kiếp trước kiếp này.

Vai chính: Diêu Phong x Hoàng Khả Khả


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25: TÔI LÀ GÌ CỦA ANH

CHƯƠNG 26: TÔI KHÔNG THÍCH NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC

CHƯƠNG 27: THẬT TRÙNG HỢP, TÔI CŨNG KHÔNG NGHĨ NÓ QUÁ MỨC ĐÁNG SỢ

CHƯƠNG 28: KIẾP TRƯỚC, YÊU MÀ KHÔNG THÀNH

CHƯƠNG 29: LÀ TA CÓ LỖI VỚI CON

CHƯƠNG 30: HOÀNG PHỦ KHA, XIN LỖI

CHƯƠNG 31: TÌNH SƯ ĐỒ GIỮA TA VÀ NGƯƠI, TỪ NAY ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI