Phòng thí nghiệm

0
32

Phòng thí nghiệm

Tác giả: Vân Thành Jun

Nguồn: jjwxc.com

Edit: Thỏ – 兔

Nguồn edit: tho97.wordpress.com

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, tương lai, niên hạ, cường cường, HE

Độ dài: 14 chương

Giới thiệu

Nhân viên nghiên cứu và tiểu quái vật của anh.

Quét bom: Chiếm hữu bán manh người nhân tạo công x lãnh đạm mặt than nghiên cứu viên thụ.

Công yêu thụ, vì thụ mà tồn tại.

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [1 – 2]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [3]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [4]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [5]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [6-7]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [8-9]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [10]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [11]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [12]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [13]

Phòng thí nghiệm – PHÒNG THÍ NGHIỆM [14 ] – HẾT

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI