Tư lệnh và trung khuyển

0
40

Tư Lệnh Và Trung Khuyển

Tác giả : Sơn U Quân

Thể loại : Cận đại (sau chiến tranh), song thị giác, trước ngược công sau ngược thụ, ôn nhu công x trung khuyển thụ, HE.

Cố Thanh Nhượng (công) x Du Tĩnh Đức (thụ)

Edit : Nguyệt Ánh (Nguồn: anhhoachibich.wordpress.com)

Credit : Kaoru@VNS

Văn án : Trước ngược công, sau ngược thụ.

Tình yêu trung thành mà không cường ngạnh.

Phân đoạn ngược thụ nhìn qua tương đối nhiều

Tham mưu nam thần công x trung khuyển đến chết thụ

Nội dung nhãn:

Từ khóa tìm kiếm : Diễn viên: Cố Thanh Nhượng, Du Tĩnh Đức ┃ phối hợp diễn: Trần Nghiệp Ân ┃ cái khác:

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 1

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 2

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 3

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 4

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 5

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 6

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 7

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 8

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 9

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 10

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 11

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 12

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 13

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 14

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 15

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 16

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 17

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 18

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 19

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 20

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 21

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 22

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 23

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 24

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 25

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 26

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 27

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 28

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 29

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 30

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 31

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 32

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 33

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 34

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 35

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 36

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 37

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 38

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 39

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 40

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 41

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 42

Tư Lệnh Và Trung Khuyển – TƯ LỆNH VÀ TRUNG KHUYỂN – CHƯƠNG 43

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI